СЧЕТОВОДНА КАНТОРА

" А Л Е К С "

СЧЕТОВОДНО  ОБСЛУЖВАНЕ

ИЗГОТВЯНЕ  НА  ДАНАЧНИ  ДЕКЛАРАЦИИ

ИЗГОТВЯНЕ  НА  ВЕДОМОСТИ  ЗА  ЗАПЛАТИ

ПОДАВАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИ  В  НАП

ПОДАВАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИ  В  НОИ

Нина Алексиева

УПРАВИТЕЛ

 

 

Тел:   032 / 64 30 71

 

GSM:   0887 / 10 75 76

гр. ПЛОВДИВ    ул. "6-ти  Септември"  N- 114